Alles wat je moet weten over BENG berekeningen


Alles wat je moet weten over BENG berekeningen

In de huidige tijd, waarin duurzaamheid en energie-efficiëntie van steeds groter belang zijn, spelen BENG berekeningen een centrale rol in de Nederlandse bouwsector. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en het is een wettelijke eis die per 1 januari 2021 is ingevoerd om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en bij te dragen aan een energiezuinige toekomst. Dus ook wanneer jij een nieuw huis wilt (laten) bouwen is een BENG berekening verplicht.

Wat is een BENG berekening precies?

Een BENG berekening is een cruciaal instrument in de overgang naar meer duurzame bouwpraktijken. Het uiteindelijke doel is duidelijk: bijna energieneutrale gebouwen realiseren. Dit betekent dat deze gebouwen zeer weinig energie verbruiken en dat de resterende energiebehoefte wordt gedekt door hernieuwbare energiebronnen. Een BENG berekening maakt gebruik van drie belangrijke indicatoren om dit te meten:

 • Energiebehoefte: Dit geeft aan hoeveel energie een gebouw nodig heeft voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. Het doel is om deze behoefte zo laag mogelijk te houden.
 • Primair energiegebruik: Dit meet het totale primaire energiegebruik van een gebouw, inclusief alle energiebronnen zoals elektriciteit, gas en hernieuwbare energie. Dit moet binnen vastgestelde grenzen blijven.
 • Aandeel hernieuwbare energie: Dit vertegenwoordigt het percentage van de totale energiebehoefte dat wordt gedekt door hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of windturbines.

Waarom is een BENG berekening nodig?

Het belang van BENG berekeningen kan niet worden onderschat om verschillende redenen:

 • Klimaatdoelstellingen: Nederland heeft zich gecommitteerd aan internationale klimaatdoelstellingen en het verminderen van de CO2-uitstoot. BENG berekeningen dragen bij aan deze doelen door het verminderen van het energieverbruik van gebouwen.
 • Kostenbesparing: Het realiseren van bijna energieneutrale gebouwen kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op lange termijn, aangezien de energierekeningen van bewoners en gebruikers lager zullen zijn.
 • Comfort en gezondheid: BENG-normen bevorderen de installatie van efficiënte ventilatie- en verwarmingssystemen, wat resulteert in een comfortabeler en gezonder binnenklimaat.

Hoe kun je een BENG berekening aanvragen?

Een BENG berekening aanvragen is een gestructureerd proces dat expertise en planning vereist. Hier zijn de belangrijkste stappen:

 • Schakel een deskundige in: Het is essentieel om een deskundige in te schakelen, zoals een bouwadviseur of een energieadviseur, die bekend is met BENG berekeningen en de bijbehorende regelgeving.
 • Bepaal het ontwerp: Werk samen met de deskundige om het ontwerp van het gebouw te optimaliseren voor energie-efficiëntie. Dit omvat aspecten zoals isolatie, ventilatie, verwarming en koeling.
 • Verzamel gegevens: Verzamel alle benodigde gegevens, waaronder bouwtekeningen, materiaalspecificaties en installatieplannen.
 • Laat de berekening uitvoeren: De deskundige zal de BENG berekening uitvoeren op basis van de verzamelde gegevens. Dit omvat het berekenen van de energiebehoefte, het primair energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.
 • Indiening bij de gemeente: De berekening moet worden ingediend bij de gemeente als onderdeel van de omgevingsvergunningaanvraag voor nieuwbouwprojecten. Voor bestaande gebouwen kunnen BENG berekeningen nodig zijn bij renovatieprojecten.
 • Toetsing en goedkeuring: De gemeente zal de berekening toetsen en goedkeuren als deze voldoet aan de BENG-normen en andere bouwvoorschriften.
 • Uitvoering en monitoring: Na goedkeuring moet het gebouw volgens het ontwerp worden gebouwd en de energieprestaties moeten worden gemonitord om te garanderen dat aan de BENG-normen wordt voldaan.

You may also like

Comments are closed here.

Like ons

Over ons

Marco

Marco

Dit is een blog die gericht is op wonen. Ons team is op druk bezig met schrijven en zijn steeds op zoek naar de nieuwe ontwikkelingen.

Artikel plaatsen?

Wij zijn op zoek naar blogschrijvers. Schrijft u graag of wilt u graag een blog plaatsen? Neem dan contact op info@wonenwereld.nl