De oorlog in Oekraïne: Impact op de globale toeleveringsketen


Het conflict in Oost-Oekraïne heeft de handel en het transport van goederen en materialen over de hele wereld verstoord. De recente escalatie van het geweld in de regio en de daaruit voortvloeiende verstoring van de handel en de toeleveringsketens heeft onmiddellijke en blijvende gevolgen gehad voor bedrijven en industrieën waaronder ook ons bedrijf, Marathon International.

Overzicht van wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen

Het conflict in Oost-Oekraïne heeft geleid tot een toenemend aantal verstoringen van de wereldwijde bevoorradingsketen. Alleen al in het afgelopen jaar hebben zich verschillende opmerkelijke incidenten voorgedaan die de goederen- en materiaalstromen in Europa, Azië en Noord-Amerika hebben verstoord.

Een voorbeeld is de impact van het conflict op de landbouwexport uit Oekraïne; het verlies aan exportinkomsten sinds april 2014 wordt geschat op tussen de 800 miljoen en 1 miljard dollar.

Gevolgen voor de E&P sector

Een van de zwaarst getroffen sectoren is de energie- en petroleumsector, waartoe exploratie- en productiebedrijven (E&P) behoren die olie en gas produceren. De recente escalatie van het geweld in Oekraïne heeft de handel en het vervoer van goederen en materialen verstoord in elk onderdeel van hun activiteiten, waaronder export, import, leveringen aan klanten, leveranciers, werknemers, personeelsbewegingen en onderhoud van apparatuur.

In reactie op deze verstoringen hebben veel E&P bedrijven hun bedrijfsmodellen aangepast in een poging om de activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Veel E&P-firma’s hebben bijvoorbeeld hun werkschema’s aangepast om verstoringen tijdens transporturen tot een minimum te beperken. De bedrijven concentreren zich ook op het veilig houden van de bevoorradingsketens omdat ze niet langer kunnen rekenen op invoer uit Rusland of uit andere landen met actieve conflictzones zoals Irak.

Gevolgen voor de verwerkende industrie

De globalisering van de handel heeft het voor fabrikanten moeilijk gemaakt om verstoringen door gebeurtenissen in andere delen van de wereld te vermijden. Marathon International heeft ook vastgesteld dat het aanhoudende conflict in Oost-Oekraïne de productie en het vervoer verstoord, wat een grote invloed heeft gehad op het aantal en de kosten van de goederen die in de winkelschappen beschikbaar zijn.

Gevolgen voor de vervoers- en logistieksector

Dit is een moeilijk jaar geweest voor de transport- en logistieksector bij Marathon International omdat het conflict in Oekraïne blijft escaleren.

Veel bedrijven hebben te maken met vertragingen en verloren gegane zendingen.

De transport- en logistieksector is een sector die ook zwaar getroffen is door het conflict.

Vertragingen in de scheepvaart leiden tot bevoorradingstekorten en prijsstijgingen voor veel producten in heel Europa. Maar liefst 20% van de vrachtwagens die van Rusland naar Oekraïne reden, konden het Oekraïense grondgebied niet binnen omdat de spanningen aan

de grens waren opgelopen en de grenzen bijgevolg gesloten waren. Deze vertragingen hebben in heel Oost-Europa geleid tot tekorten aan goederen zoals voedsel, medische benodigdheden, auto-onderdelen, grondstoffen voor de industrie, consumptiegoederen, bouwmateriaal en nog veel meer.

Verstoringen van de bevoorrading van Marathon International als gevolg van de gevechten in Oost-Oekraïne kunnen leiden tot een toename van zwarte markten of prijsvechters onder regionale bedrijven die hun voorraden moeten aanvullen, maar geen leveranciers kunnen vinden die verder weg gevestigd zijn of wier leveranciers geen alternatieve routes beschikbaar hebben omdat zij uitsluitend afhankelijk zijn van Oekraïense transportbedrijven.

Afsluitende woorden

Alsof de voorbije tweeënhalf jaar niet moeilijk genoeg zijn geweest zorgt de oorlog in Oost-Oekraïne voor een gigantische impact op de wereldwijde toeleveringsketens en de risico’s voor de toeleveringsketens in verschillende delen van de wereld. De recente escalatie van het geweld en de daaruit voortvloeiende verstoring van de handel en het vervoer hebben onmiddellijke en blijvende gevolgen gehad voor bedrijven, sectoren en economieën. Marathon International volgt de situatie op de voet en brengen binnenkort zeker en vast opnieuw verslag uit voor jou!

You may also like

Comments are closed here.

Like ons

Over ons

Marco

Marco

Dit is een blog die gericht is op wonen. Ons team is op druk bezig met schrijven en zijn steeds op zoek naar de nieuwe ontwikkelingen.

Artikel plaatsen?

Wij zijn op zoek naar blogschrijvers. Schrijft u graag of wilt u graag een blog plaatsen? Neem dan contact op info@wonenwereld.nl