Woningmarkt coronacrisis gespannen

Woningmarkt ondanks coronacrisis nog steeds gespannen


Je zou denken dat de coronacrisis van grote invloed is op de huizenmarkt, maar het tegendeel lijkt waar te zijn. Uit de jongste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat er momenteel bijna een kwart meer woningen wordt verkocht dan in de periode net voordat de beperkende maatregelen van kracht werden. Een opvallende conclusie, die volgens de NVM aantoont dat woningzoekenden nog altijd volop mogelijkheden zien.

Woningprijzen weer licht gestegen

Niet alleen ten opzichte van eerder dit jaar worden er meer woningen verkocht. Ook als we het aantal transacties vergelijken met dezelfde periode in 2019, valt een stijging waar te nemen. Er werden namelijk 1,4 procent meer woningen te koop gezet. Daarnaast blijkt uit de gegevens dat ook de gemiddelde prijs die voor een woning moet worden betaald, wederom omhoog is gegaan. In ruim een maand tijd was er sprake van een stijging met 1,1 procent, maar ten opzichte van een jaar ervoor is de stijging zelfs ,7, procent. Wil je op dit moment een knappe woning scoren, dan ben je gemiddeld 333.000 euro kwijt.woningprijzen gestegen

Stijging was al voorspeld

Dat de huizenprijzen zouden blijven stijgen, was door economen al voorspeld. In maart werd er al op gewezen dat de krapte op de woningmarkt de prijzen zal blijven opdrijven. Weliswaar gaat die stijging onder invloed van de huidige situatie wat minder snel, maar nu al valt te zien dat mensen hun plannen in veel gevallen gewoon doorzetten en de verhuisdozen inmiddels aan het vullen zijn. Waarschijnlijk komt er ook voorlopig geen einde aan de overspannen woningmarkt. De regering wil tot 2025 elk jaar 75.000 nieuwe woningen laten bouwen, maar dat is niet toereikend. Weliswaar zal het woningtekort iets afnemen, maar na 2025 zal het vervolgens weer stijgen, zo verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorspellen blijft lastig

Het blijft heel lastig om de ontwikkelingen op de langere termijn te kunnen voorspellen. Toch mag in grote lijnen wel worden aangenomen dat er voorlopig nog wel sprake zal blijven van woningnood. Of de woningprijzen dan ook zullen blijven stijgen, is van veel factoren afhankelijk. Immers, bij stijgende prijzen krijg je vaak te maken met uitval van de vraag. Nu al krabben veel mensen zich nog eens op het achterhoofd, voordat ze het benodigde verhuismateriaal gaan bestellen. Zeker voor starters op de woningmarkt is het lastig geworden om een woning te kunnen kopen.

You may also like

Comments are closed here.

Like ons

Over ons

Marco

Marco

Dit is een blog die gericht is op wonen. Ons team is op druk bezig met schrijven en zijn steeds op zoek naar de nieuwe ontwikkelingen.

Artikel plaatsen?

Wij zijn op zoek naar blogschrijvers. Schrijft u graag of wilt u graag een blog plaatsen? Neem dan contact op info@wonenwereld.nl